ds. J.W. Roosenbrand, Numeri 22: 6, Gezin-School-Kerkdienst, Groningen-Oost


90 gezangen 80 : 1
Gebed
Psalm 134
Preek
Groep 3 zingt
Numeri 22 : 2 t/m 14
Numeri 22 : 6
Preek
Groep 5 t/m 8 zingen
Geloofsbelijdenis
90 gezangen 88
Psalm 103 : 1
Groep 4 zegt gedicht op
Collecte
90 gezangen 77
Gebed

Comments are closed.