ds. J.W. Roosenbrand, Spreuken 20: 29, Groningen-Oost


Gezang 167
Wetlezing
Psalm 133
Gebed
1 Korintiërs 1 : 26 t/m 31
Opwekking 331
Spreuken 20 : 29
Preek
Liedboek 242 : 3, 6
Bevestiging
Liedboek 320
Gebed
Collecte
Gezang 164

Comments are closed.