ds. J.H. Smit, Alles uit Uw hand!!, De Betteld


Opwekking 640
Liedboek 328
Gebed
1 Kronieken 29 : 10 t/m 20
Psalm 24 : 1, 2, 4, 5
Preek
Heer ik prijs Uw grote naam
Belijdenis met 90 gezangen 82 : 1, 2, 4
Gebed
Amazing Grace
Collecte
Gezang 35
Opwekking 602

Comments are closed.