ds. J.W. Roosenbrand, Bijbel, vriendendienst, Groningen-Oost


Gezang 171
Gebed
Psalm 119 : 40
Getuigenis
Preek
Psalm 119 : 5, 34, 35
Collecte
Wetlezing
Opwekking 518
Gebed
Opwekking 687

Comments are closed.