ds. S.M. Alserda, Zondag 18 en 19, Hoogkerk


Liedboek 289 : 1, 4
90 gezangen 1 : 1, 6
Gebed
Efeziërs 1 : 15 t/m 23
Psalm 21 : 2, 5, 7
Zondag 18, 19
Preek
Gezang 25 : 3
Geloofsbelijdenis
Psalm 7 : 4, 5, 7
Gebed
Collecte
Gezang 29 : 1, 3

Comments are closed.