ds. J.W. Roosenbrand, Art. 27 NGB, Groningen-Oost


Psalm 122 : 1, 2
Wetlezing
Psalm 122 : 3
Gebed
Collecte
Psalmen voor nu 84
Johannes 10 : 1 t/m 18
Preek
Liedboek 320
Uitreiking trouwbijbel
Liedboek 456
Gebed
Gezang 119 : 3, 4, 5

Comments are closed.