dr. H.J.C.C.J. Wilschut, Jesaja 38: 14b, Haren


Psalm 116 : 1, 4, 10
Schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Gezang 89 : 1, 3
Gebed
Jesaja 38
Psalm 30 : 5, 6, 7
Jesaja 38 : 14b
Preek
Gezang 91
Wetlezing
Psalm 119 : 65
Gebed
Collecte
Psalm 103 : 1, 3, 4
Liedboek 411 : 1, 6

Comments are closed.