ds. S.W. de Boer, 1 Johannes 4: 10, doopdienst, Haren


Psalm 63 : 2
Doopformulier
Opwekking 518
Gebed
1 Johannes 4 : 7 t/m 16
Mime
Psalm 119 : 37, 40
1 Johannes 4 : 10
Preek
Opwekking 334
Wetlezing
Gezang 176a : 13
Gezang 161 : 1 t/m 4
Gebed
Collecte
Opwekking 691
Lied Mikkelhorst

Comments are closed.