ds. H. Venema, Handelingen 22: 1 t/m 21, Dovendienst Onnen


Psalm 8
Schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Psalm 113 : 1, 2
Gebed
Handelingen 22 : 1 t/m 21
Preek
Gezang 167
Wetlezing
Psalm 119 : 3
Gebed
Collecte
Gezang 44

Comments are closed.