ds. C.T. Basoski, Genesis 15, doopdienst, Groningen-Noord-West


Gezang 132
Wetlezing
Psalm 86 : 4
Gebed
Gezang 45
Doop formulier
Liedboek 335
Dopen
Genesis 15
Gezang 3
Preek
Psalm 105 : 5
Gebed
Collecte
Liedboek 440

Comments are closed.