ds. J.W. Roosenbrand, Zondag 32, Groningen-Oost


Liedboek 440
Gebed
Collecte
2 Korintiërs 3 : 1 t/m 6
Psalm 119 : 6, 40
Zondag 32
Preek
Liedboek 87
Gezang 176b
Gebed
Liedboek 473 : 1, 2, 4, 5, 10

Comments are closed.