ds. M.A. de Niet, Zondag 25, Groningen-Noord


Psalm 65 : 1, 2
Gebed
Numeri 21 : 4 t/m 9
Psalm 77 : 4
Johannes 8 : 30 t/m 47
Psalm 103 : 7
Zondag 25
Preek
Gezang 32 : 2
Geloofsbelijdenis
90 gezangen 85
Gebed
Collecte
Liedboek 444

Comments are closed.