ds. M.A. de Niet, Psalm 136: 1, doopdienst, Groningen-Noord


Psalm 100 : 1 t/m 4
Wetlezing
Gezang 160 : 1, 2
Gebed
2 Kronieken 5 : 11 t/m 14
Psalm 135 : 1, 2, 12
Doopformulier
Gezang 124 : 1 t/m 5
Doop
Liedboek 335 : 6 t/m 9
Gebed
Hij kent mijn naam
Vervolg formulier
Psalm 136
Psalm 136 : 1 t/m 4, 21
Psalm 136 : 1
Preek
Psalm 89 : 1
Gebed
Collecte
Psalm 146 : 3, 4

Comments are closed.