ds. J.T. Oldenhuis, Handelingen 1: 9 t/m 12, Haren


Psalm 97 : 1, 2, 3
Liedboek 328 : 1, 2, 3
Handelingen 1 : 4 t/m 14
Lukas 24 : 50 t/m 53
Hebreeën 9 : 11 t/m 14
Hebreeën 9 : 24 t/m 26
Psalm 47 : 1, 3
Handelingen 1 : 9 t/m 12
Preek
Liedboek 234 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Gezang 30 : 5
Gebed
Collecte
Psalm 93 : 1, 2, 3

Comments are closed.