ds. J.T. Oldenhuis, Handelingen 1, Groningen-West


Psalm 5 : 1 t/m 5
Schuldbelijdenis
Genadeverkondiging
Psalm 5 : 9, 10
Gebed
Preek 1
Handelingen 1
Gezang 62 : 1 t/m 4
Preek 2
Psalm 2 : 4
Wetlezing
Psalm 119 : 42, 43
Gebed
Collecte
Gezang 70 : 1, 2, 3

Comments are closed.