ds. S.M. Alserda, 3 Johannes : 4, Hoogkerk


Psalm 73 : 9
Psalm 63 : 2, 3
Gebed
Doopformulier
Gezang 161 : 1 t/m 4
Belijdenisformulier
Belijdenis
Dopen
Liedboek 334 : 1, 2, 4
Lucas 15 : 1 t/m 10
De Heer is mijn Herder
3 Johannes : 4
Preek
Wetlezing
Opwekking 518
Collecte
Gebed
Psalm 25 : 4, 6

Comments are closed.