ds. C. van der Leest, ds. T.S. Huttenga, Ds. J.W. Roosenbrand, Fillippenzen 3: 10 t/m 14, Doop- en belijdenisdienst, Groningen-Oost


Opwekking 462
Gebed
Opwekking 334
Doop
Opwekking 599
Belijdenis
Opwekking 518
Liedboek 341 : 3
Liedboek 367 : 1
Liedboek 367 : 2
Opwekking 347
Hebreeën 12 : 1 t/m 3
Filippenzen 3 : 10 t/m 14
Preek
Psalm 121
Gebed
Opwekking 436
Liedboek 293

Comments are closed.