ds. M.A. Dronkers, Matteüs 21: 1 t/m 17, Haren


Liedboek 221
Gebed
Psalm 118 : 17 t/m 29
Psalm 118 : 8, 9
Zacharia 9 : 9, 10
Psalm 24 : 2, 4, 5
Matteüs 21 : 1 t/m 17
Preek
Gezang 30 : 4, 5
Gebed
Geloofsbelijdenis
Gezang 30 : 1, 2, 3
Liedboek 189

Comments are closed.