ds. J.W. Roosenbrand, Hebreeën 13: 8, Jeugddienst, Groningen-Oost


Gezang 84: 1- 3
Gezang 85
Psalm 68: 2, 8
Gezang 33: 1- 3
Filippenzen 2: 1- 11
Psalm 62: 1, 6
Hebreeën 13: 8
Gezang 25: 1- 3
Gezang 3
Mijn Jezus, mijn redder
Tijdens de dienst wordt er verteld over Athletes in Action

Comments are closed.