ds. S.M. Alserda, Zondag 6b, Avondmaalsdienst, Hoogkerk


Gezang 158
Gebed
Avondmaal formulier
Geloofsbelijdenis
Avondmaal
Liedboek 15 : 1
1 Petrus 1 : 3 t/m 13
Psalm 98 : 1, 2
Zondag 6b
Preek
Psalm 89 : 9, 13
Gebed
Collecte
Psalm 111 : 3, 4

Comments are closed.