ds. S.W. de Boer, Kannietwaarzijn, Haren


Psalm 98 : 1, 3
Gebed
Daniël 3 : 1, 13 t/m 23
Psalm 119 : 14
Daniël 3 : 24 t/m 27
Preek
Gezang 81 : 1, 3, 4
Opwekking 347
Gebed
Collecte
Psalm 105 : 1

Comments are closed.