ds. G. Timmermans, Zondag 7 en 33, Groningen-Zuid


Gezang 162: 1, 3
Gebed
Zondag 7 + 33
Psalm 27: 4, 7
Preek
Gezang 123: 1
Geloofsbelijdenis
Gezang 123: 5
Gebed
Collecte
Psalm 19: 4, 6

Comments are closed.