ds. G. Timmermans, de taal van de handen, Groningen-Zuid


Psalm 139 : 1, 2
Gebed
Openbaring 1 : 9 t/m 20
Liedboek 476 : 2, 3, 4
Preek
Geloofsbelijdenis
Psalm 73 : 9, 10
Gebed
Collecte
Gezang 169

Comments are closed.