ds. S.W. de Boer, Korintiërs 15: 14, 17, 20, Wetsinge-Sauwerd


Opwekking 480
Gezang 92 : 1, 3
Gebed
Matteüs 28 : 1 t/m 10
Liedboek 213 : 1 t/m 4
1 Korintiërs 15 : 14, 17, 20
Preek
Psalm 68 : 2
Geloofsbelijdenis
Gezang 109 : 1, 3
Gebed
Collecte
Opwekking 585

Comments are closed.