ds. T.K. van Eerden, Jeremia 52: 31 t/m 34, Wetsinge-Sauwerd


Psalm 100
Wetlezing
Psalm 75 : 1, 2, 3
Gebed
Jeremia 52 : 31 t/m 34
Psalm 143 : 6 t/m 9
Efeziërs 3 : 8 t/m 21
Psalm 144 : 1, 2, 6
Preek
Liedboek 488A
Gebed
Collecte
Gezang 169

Comments are closed.