ds. T.K. van Eerden, Jozua 1: 9, Groningen-West


90 gezangen 43
Gebed
Jozua 1
Psalm 20 : 1, 2, 3
Hebreeën 13 : 1 t/m 8
Psalm 20 : 4, 5
Jozua 1 : 9
Preek
Psalm 91 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Psalm 91 : 5, 7, 8
Gebed
Collecte
Liedboek

Comments are closed.