ds. S.M. Alserda, 1 Korintiërs 12: 13a, Zuidwolde


Gezang 89 : 1
Liedboek 249 : 1, 2
Gebed
Handelingen 1 : 4, 5, 8
1 Korintiërs 12 : 1 t/m 14
Gezang 105 : 1, 2, 3
1 Korintiërs 12 : 13a
Preek
Gezang 100 : 5
Vervolg preek
Psalm 98 : 1, 4
Wetlezing
Psalm 119 : 5
Gebed
Collecte
Gezang 100 : 6

Comments are closed.