ds. S.M. Alserda, Marcus 14: 25, Hoogkerk


Psalm 116 : 1, 10
Wetlezing
Psalm 147 : 7
Gebed
Marcus 14 : 17 t/m 26
Liedboek 75 : 2, 3
Jesaja 25 : 6 t/m 9
Liedboek 143
Marcus 14 : 25
Preek
Gezang 38
Formulier HA
Gezang 42 : 1, 3, 4
Gebed
Collecte
Liedboek 14 : 1, 4, 5

Comments are closed.