ds. J.W. Roosenbrand, Belijdenisdienst, Groningen-Oost


Psalmen voor Nu 84
Welkom
Votum en zegengroet
Gezang 171
Gebed
Opwekking 194
Opwekking 645
Geloofsbelijdenis
Liedboek 341 : 2
Liedboek 341 : 3
Filippenzen 3 : 12 t/m 18
Psalm 18 : 1, 9
Filippenzen 3 : 12 t/m 14
Preek
Gezang 163
Uitreiking trouwbijbel
Gezang 129
Gebed
Opwekking 436
Collecte
Gezang 68
Opwekking 461

Comments are closed.