ds. R. IJbema, 1 Tessalonicenzen 5: 23, 24, belijdenisdienst, Groningen-Oost


Psalmen voor nu 84
1 Johannes 5 : 1 t/m 5
Opwekking 687
Gebed
Opwekking 717
Getuigenis
Belijdenis vragen
Hebreeeën 13 : 20, 21
Belijdenis
Opwekking 461
Belijdenis
Psalm 134
Belijdenis
Opwekking 710
Gebed
Gezang 151
1 Tessalonicenzen 5 : 4 t/m 28
Opwekking 609
1 Tessalonicenzen 5 : 23, 24
Preek
10.000 Reasons (Bless The Lord)
Gebed
Collecte
Opwekking 585

Comments are closed.