ds. M.A. de Niet, Marcus 12: 13 t/m 17, Groningen-Noord


Liedboek 328
Wetlezing
Liedboek 87 : 1, 4, 5
Gebed
Marcus 12 : 1 t/m 12
Psalm 118 : 6, 8
Marcus 12 : 13 t/m 17
Psalm 35 : 1, 11
Preek
Gezang 91 : 1
Gebed
Collecte
Gezang 109 : 3, 4

Comments are closed.