ds. M.H. de Boer, 1 Koningen 19: 9 t/m 18, Doopdienst, Hoogkerk


Psalm 42 : 1, 5
Schuldbelijdenis
Gezang 156 : 1, 2, 3
Genadeverkondiging
Gezang 156 : 4
Gebed
Doopformulier
Liedboek 335 : 1, 2, 5
Doop
Liedboek 335 : 6, 9
Gebed
1 Koningen 19
Psalm 107 : 2, 8, 10
Preek
Psalm 66 : 1, 7
Voorbereiding HA
Psalm 36 : 2
Gebed
Collecte
Psalm 138 : 3, 4

Comments are closed.