ds. M.P. Hofland, Gezinskerstdienst, Martinikerk


Komt allen tezamen
Komt verwondert u hier mensen
Stille nacht
Welkom + Zegen
Hoor de Eng’len zingen d’eer
Gebed
In Betlehems stal lag Christus de Heer
De geboorte van Jezus
Michiel en de houtsnijder
Doe je mee of niet
Grote ster in de nacht
Maria wat zie je in je kind
Hear the Angels
Verkondiging een nieuw begin
Ik kniel aan uwe kribbe neer
Collecte
Nu zij Wellekome
Dag ster grote ster
De droomboom
Wat we ook doen
Gebed
Ere zij God

Comments are closed.