ds. J.A. van den Berg, Het moment van de waarheid!, Kerstdienst, Martinikerk


Gezang 135: 1, 2, 3
Nu zijt wellekome
O kindeke klein
Gebed
Gezang 134: 1, 2, 3
Lucas 2: 1 t/m 7
’t Was nacht in Beth’lems dreven
Vele eeuwen van tevoren
Johannes 3: 16 t/m 21
Gezang 150: 1, 5
Het moment van de waarheid!
Gezang 139: 1, 2, 3
Heerlijk klonk het lied der eng’len
Loof de Koning
Gebed
Eine Kleine Weihnachtsmusik
When a Child is born
For Unto Us
Johannes de Heer 48
The Spirit of Christmas
Happy Christmas

Comments are closed.