ds. S.M. Alserda, 1 Korintiërs 12: 18, dopen, dit Koningskind, Hoogkerk


Psalm 87 : 1, 2, 3
Psalm 92 : 1, 2
Wetlezing
Gezang 171 : 1, 3
Dopen
Gezang 139 : 5, 6
Gebed
1 Korintiërs 12 : 4 t/m 19
Psalm 84 : 5, 6
1 Korintiërs 12 : 20 t/m 31
Lied door kinderen “hand en voet”
1 Korintiërs 12 : 18
Preek
Lied “Onze Heer is opgestaan”
uitleg over “Dit Koningskind”
Gebed
Collecte
Liedboek 481 : 1, 2, 3

Comments are closed.