ds. M.A. de Niet, Johannes 21: 15 t/m 23, Helpman


Psalm 108 : 1, 2
Schuldbelijdenis
Gezang 156 : 1 t/m 4
Genadeverkondiging
Psalm 116 : 3, 7, 10
Gebed
Lucas 22 : 54 t/m 62
Psalm 6 : 1, 2, 3
Johannes 21 : 15 t/m 23
Psalm 80 : 1, 2, 10
Preek
Psalm 63 : 2
Wetlezing
Liedboek 437
Gebed
Collecte
Liedboek 481 : 1, 3, 4

Comments are closed.