ds. S.M. Alserda, Zondag 44, Hoogkerk


Liedboek 32 : 1, 4, 5
Psalm 1 : 1, 2
Gebed
1 Johannes 1 : 5 t/m 2: 6
1 Johannes 2 : 12 t/m 17
Psalm 32 : 1, 2
Zondag 44
Preek
Liedboek 477 : 1, 2
Geloofsbelijdenis
Gezang 13 : 1, 9
Gebed
Collecte
Psalm 84 : 1, 3

Comments are closed.