ds. J.W. Roosenbrand, Groot en klein, gezinskerstnachtdienst, Martinikerk


E & R 62
Kinderkoor Vandaag is een nieuwe dag
Jezus is geboren
E & R 297
Stille nacht
Gebed
Kinderkoor Kaarsjes in de nacht
Wij aanbidden Hem
God zal met u zijn
Opwekking 574
Er is een kindeke
Lukas 2 : 1 t/m 7
E & R 417
Kinderkoor Een Koning is geboren
We are marching in the light of God
Jezus houdt van alle kleine kinderen
Gloria
Lukas 1 : 39 t/m 45
Verkondiging
E & R 122
Gebed
Eer zij God in onze dagen
De Here zegent jou
Wonderbare Raadsman

Comments are closed.