ds. W. Jagersma, Kolossenzen 3: 1 t/m 4, Wetsinge-Sauwerd


Opwekking 615
Gezang 95
Gebed
Lucas 23 : 50 t/m 24: 12
Kindermoment
Maria kwam bij het graf
Kolossenzen 3 : 1 t/m 4
Preek
Liedboek 217
Psalm 99 : 1
Wetlezing
Psalm 99 : 8
Gebed
Collecte
Gezang 99

Comments are closed.