ds. R. Sietsma, Deuteronomium 34: 5, Helpman


Liedboek 459 : 1, 5, 8
Gebed
Deuteronomium 32 : 48 t/m 52
Deuteronomium 34
Psalm 77 : 2, 6
Deuteronomium 34 : 5
Preek
Gezang 160
Geloofsbelijdenis
Gezang 162 : 3, 4
Gebed
Collecte
Liedboek 15 : 3, 4

Comments are closed.