ds. M.H. de Boer, Psalm 131: 2, Hoogkerk


Een parel in Gods hand
Meer en meer
Gezang 1 : 1, 3, 5, 6
Wetlezing
Psalm 51 : 3
Gebed
Psalm 131
Hosea 11 : 1 t/m 3
Matteüs 18 : 1 t/m 5
Jezus is de Goede Herder
A-b-c Halleluja
Psalm 127 : 1, 2, 3
Preek
Psalm 131 : 1, 2, 3
Gebed
Collecte
Here der heren
Gezang 111 : 1, 2
De Here zegent jou
God kent jou

Comments are closed.