ds. C. van der Leest, Genesis 1:26 t/m 2: 4, Gezin-school kerkdienst, Groningen-Oost


Openingsbelijdenis
Gezang 159 : 1, 2, 3
Groet
Psalm 8 : 3, 4 ,5 ,6
Gebed (door een kind)
Liedboek 1 : 1, 2, 3, 4
Preek (voor de kinderen)
Genesis 1 : 26 t/m 2: 4
Preek
Collecte
Gezang 146 : 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis (door een kind)
Gezang 129 1, 2
Gebed
Gezang 168 : (2 * in canon)

Comments are closed.