ds. Jt. Janssen, Zondag 1, Helpman


Psalm 117
Gebed
Zondag 1
1 Petrus 1 : 14 t/m 21
Gezang 31 : 1, 2, 3
Preek
Gezang 25 : 1, 2, 3
Geloofsbelijdenis
90 gezangen 79
Gebed + collecte
Psalm 89 : 1, 6, 7

Comments are closed.