ds. M.H. de Boer, Jesaja 40: 1 t/m 11, Hoogkerk


Liedboek 14 : 1, 3
Psalm 84 : 1
Psalm 50 : 7
Gebed
Marcus 1 : 1 t/m 8
Gezang 8 : 1, 3
Jesaja 40 : 1 t/m 11
90 gezangen 79
Gezang 8 : 2, 4
Preek
Gezang 10 : 1, 2
Preek
Gezang 26b : 3
Wetlezing
Gezang 1 : 13
Gebed
Collecte
Gezang 10 3, 4

Comments are closed.