ds. R. IJbema, Zondag 24, Groningen-Oost


Gezang 161
Gezang 171
Wetlezing
Gezang 155 : 4, 5
Gebed
Romeinen 2 : 1 t/m 11
Psalm 73 : 1, 2, 10
Zondag 24
Preek
Liedboek 285 : 1, 4
Gebed
Collecte
Gezang 145

Comments are closed.