ds. S.W. de Boer, Jesaja 29: 15, 16, Haren


Gezang 106 : 1, 2
Wetlezing
Liedboek 95 : 3
Doopformulier
Opwekking 602
Gebed
Jesaja 29 : 9 t/m 24
Psalm 36 : 1, 2
Jesaja 29 : 15, 16
Preek
Liedboek 473 : 1 t/m 6, 10
Kinderlied
Gebed
Collecte
Opwekking 598

Comments are closed.