ds. W.L. de Graaff, Johannes 20: 29, doopdienst, Groningen-Zuid


Gezang 166 : 1, 2
Wetlezing
Psalm 1
Gebed
Johannes 1 : 1 t/m 13
Johannes 20 : 19 t/m 28
Liedboek 1
Johannes 20 : 29
Preek
Liedboek 218 : 1 t/m 4, 7, 8
Doopformulier
Geloofsbelijdenis
Doop
Psalm 139 : 6, 7
Gebed
Collecte
Gezang 162 : 1, 4

Comments are closed.