ds. J.W. Roosenbrand, Marcus 14: 13, Groningen-Oost


Tussentijds 9 : 1, 4, 7
Marcus 14 : 10
Opwekking 614
Wetlezing
Opwekking 624
Gebed
Doopformulier
Liedboek 334 : 1, 3
Doop
Gebed
Marcus 14 : 26 t/m 31
Marcus 14 : 43 t/m 54
Marcus 14 : 66 t/m 72
Preek
Psalmen voor nu 131
Uitreiking huwelijksbijbel
Gezang 164
Gebed
Collecte + lied
(God of the moon and the stars)
Liedboek 395 : 1, 3, 4

Comments are closed.