ds. W.L. de Graaff, Jesaja 49: 14 t/m 17, Groningen-Zuid


Psalm 25 : 1, 2
Wetlezing
Gezang 154 : 1, 2
Gebed
Jesaja 49 : 1 t/m 7
Psalm 22 : 1, 10, 13
Jesaja 49 : 14 t/m 17
Preek
Psalm 103 : 1, 5
Doop
Opwekking 710
Gebed
Collecte
Liedboek 28 : 1, 2, 4

Comments are closed.