ds. S. de Vries, Genesis 12: 7 t/m 9, doopdienst, Helpman


Gezang 70 : 1, 2, 3
Gezang 157 : 1,2 (gebed)
Gezang 157 : 3, 4
Gebed
Dopen (Formulier 1)
Gezang 124
Psalm 134
Genesis 12 : 1 t/m 9
Gezang 3 : 1, 2, 3
Preek deel 1
Psalm 138 : 1, 2
Preek deel 2
Psalm 138 : 3, 4
Wetlezing
Psalm 25 : 2
Gebed
Collecte
Psalm 105 : 5, 21

Comments are closed.